AANMELDFORMULIER

Logopediepraktijk Marisplein heeft helaas te maken met een wachtlijst van meer dan 8 maanden voor de behandeling van spraak- en taalontwikkelingsproblemen. Voor de behandeling van eet- en drinkproblemen (preverbale logopedie), stem- en ademklachten wordt een uitzondering gemaakt. Daarbij is het verzoek aan belangstellenden om bij hun zorgverzekeraar aan te geven dat er sprake is van een lange wachtlijst.