Taalproblemen

Bij ‘taalproblemen’ denkt u misschien aan problemen met het verwerven van Nederlands als tweede taal. Dit wordt hier echter niet bedoeld. Met ‘taalproblemen’ bedoelen we de problemen die ontstaan wanneer bijvoorbeeld:

  • de taalontwikkeling van jonge kinderen niet of onvoldoende op gang komt.
  • een kind onvoldoende taal begrijpt.
  • een kind onvoldoende woorden tot zijn/haar beschikking heeft om duidelijk te communiceren of niet op de juiste woorden kan komen wanneer het iets wil vertellen.
  • een kind over onvoldoende vaardigheden beschikt met betrekking tot het formuleren van zinnen en het vertellen van een verhaal. Het kind gebruikt bijvoorbeeld onvolledige zinnen, kromme zinnen en vertelt onsamenhangend.
  • een kind onvoldoende begrepen wordt door zijn omgeving omdat het slecht verstaanbaar is of een eigen taaltje gebruikt. Hier is een overlap met spraakproblemen (zie ook ‘spraakproblemen’).
  • een kind communicatieve situaties uit de weg gaat omdat het zich hier onvoldoende redzaam in voelt.
  • een kind veel meer dan anderen conflicten heeft met leeftijdsgenootjes omdat het de ander niet goed begrijpt of niet goed begrepen wordt.
  • een kind mondeling gegeven opdrachtjes niet goed kan uitvoeren.
  • een kind veel moeite heeft met het vertellen hoe het zich voelt of wat het heeft meegemaakt.

Deze opsomming omvat slechts een deel van de klachten waarmee kinderen met een taalontwikkelingsachterstand of taalontwikkelingsstoornis te maken kunnen hebben.

taalproblemen

Taalontwikkeling

Een taalontwikkelingsachterstand kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld slechthorendheid, motorische problemen, problemen met de zintuiglijke waarneming, onvoldoende taalaanbod of een algehele ontwikkelingsachterstand. Veel vaker is de oorzaak echter niet bekend. Wanneer er geen oorzaak bekend is, maar er wel taalcomponenten zijn die een afwijkende ontwikkeling laten zien, spreken we van een aangeboren, specifieke taalontwikkelingsstoornis. Wanneer er naast een taalontwikkelingsachterstand ook typische kenmerken van een taalontwikkelingsstoornis aanwezig zijn en er een duidelijk aantoonbare oorzaak van de taalproblemen aanwezig is, spreken we van een niet-specifieke taalontwikkelingsachterstand.

SNEL-test

Om meer inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind, kunt u gebruik maken van een gratis, online SNEL-test. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen van de normale taalontwikkeling. 

Wanneer u twijfels heeft over de taalontwikkeling van uw kind, is het altijd zinvol om een logopedist te raadplegen. In Logopediepraktijk Marisplein werken wij volgens de Richtlijn TOS. Deze Richtlijn helpt bij het stellen van de juiste diagnose en het opstellen van een plan van aanpak.

Taalproblemen volwassenen

Ook op latere leeftijd kunnen taalproblemen voorkomen. Taalproblemen bij volwassenen treden op na bijvoorbeeld een hersenbloeding, wat tot gevolg heeft dat u de taal niet goed meer begrijpt, of moeite ervaart met het uzelf uitdrukken middels taal (bijvoorbeeld wanneer u in incomplete zinnen spreekt of als u bepaalde woorden in een verkeerde situatie gebruikt). Dit wordt ook wel ‘afasie’ genoemd. Binnen Logopediepraktijk Marisplein wordt afasie niet behandeld. Hiervoor verwijzen wij graag door naar logopedisten binnen Dordrecht die zich hierin gespecialiseerd hebben. Neem gerust contact met ons op, wanneer u hier meer informatie over wenst.