Sensorische informatieverwerkings- problematiek

Regelmatig zien we dat hulpvragen op het gebied van de spraak- en/of taalontwikkeling, de mondmotoriek, het lezen, spellen en horen niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van een bredere zorgvraag. Eén van die bredere zorgvragen kan betrekking hebben op de situatie dat ouders merken dat hun kind moeite heeft met de sensorische informatieverwerking: het opnemen, verwerken en verbinden van informatie die via de zintuigen op het kind afkomt, zodat het daar gepast op kan reageren.

Wanneer een kind de binnenkomende prikkels anders ervaart (het ervaart die veel intenser of moet juist veel meer moeite doen om zintuiglijke prikkels waar te nemen), heeft dit invloed op het gedrag, de concentratie, de alertheid en de activatie.

Voor de ontwikkeling van de spraak en de taal is het waarnemen en herkennen van zintuiglijke prikkels van groot belang, evenals het kunnen verbinden van stukjes informatie die via de verschillende zintuigen binnenkomen.
Met name de prikkels die via het gehoor, de visus (het zien), de tast (het voelen) en het evenwicht tot het kind komen, zijn hierbij van groot belang. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben dientengevolge ook vaker een probleem in de spraak- en of taalontwikkeling dan hun leeftijdsgenootjes die geen SI-problemen ervaren.

Daarnaast zie we regelmatig dat een verstoorde waarneming van de zintuiglijke prikkels geur en smaak, in combinatie met tast- en gevoelsprikkels in het mondgebied, een rol spelen bij bijvoorbeeld voedingsproblematiek.
Binnen Logopediepraktijk Marisplein is Suzanne van Straaten gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van prikkelverwerkingsproblematiek. 

Stemproblemen behandelen

Binnen Logopediepraktijk Marisplein is Yvonne Hermans werkzaam als stemtherapeut. Zij heeft tevens de bevoegdheid om larynxmanipulatie toe te passen. Larynxmanipulatie is een therapievorm die voornamelijk wordt gebruikt bij stem- en slikstoornissen. Deze therapie is erop gericht de spanning van de diverse spieren en de invloed hiervan op het strottenhoofd (de larynx) in balans te brengen. Bij larynxmanipulatie worden de spieren in de hals, nek, kaak en mondbodem ontspannen door specifieke massagebewegingen.