Spraakproblemen

Spraakproblemen worden vrijwel altijd gekenmerkt door een verminderde of slechte verstaanbaarheid. Bij jonge kinderen is dit een normaal verschijnsel. Zij spreken woorden niet volledig uit (bijvoorbeeld ‘toel’ voor ‘stoel’) of vervangen klanken om het zich gemakkelijker te maken (bijvoorbeeld ‘joos’ voor ‘roos’). Sommige kinderen blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid zodanig beïnvloeden dat het kind onvoldoende duidelijk kan communiceren met anderen. 

spraakproblemen

Spraakontwikkeling

Een vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan met het vormen van klanken door anatomische afwijkingen in kaak, tong, lippen en/of gehemelte, maar ook een verminderd gehoor kan een oorzaak zijn van een vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling. Het gebeurt vaak dat er geen duidelijke oorzaak gevonden wordt van de vertraagde spraakontwikkeling. De logopedist brengt de spraakprocessen van het kind in beeld en beoordeelt tevens samen met de ouders en betrokkenen de spraakverstaanbaarheid in verschillende situaties. Dit is belangrijk om doelgericht, maar ook vanuit succeservaringen van het kind, te kunnen werken aan het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid.

Spraakproblemen volwassenen

Niet alleen bij kinderen komen spraakproblemen voor. Ook volwassenen kunnen spraakproblemen ervaren na bijvoorbeeld een CVA of bij neurologische aandoeningen. Dit wordt ook wel ‘dysartrie’ genoemd. Binnen Logopediepraktijk Marisplein richten wij ons met name op kinderen. Bij dysartrie verwijzen wij u graag door naar één van de praktijken waar gespecialiseerde logopedisten werken om u hierin te begeleiden.