Over ons

Logopediepraktijk Marisplein is onderdeel van Gezondheidscentrum Marisplein en is gevestigd aan het Marisplein te Dordrecht, in de wijk Oud-Krispijn. We werken daar met een team van 3 logopedisten: Roos Agata, Yvonne Hermans en Suzanne van Straaten. Naast het werk op de praktijk werkt Suzanne van Straaten ook een aantal dagdelen per week op de dependance van de praktijk, aan de Willem de Zwijgerlaan te Dordrecht.

Alle logopedisten die werkzaam zijn binnen de praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze registratie staat garant voor inhoudelijke kwaliteitsverbetering van therapeuten. Zo volgen de logopedisten vakinhoudelijke bij- en nascholingen en nemen zij deel aan kwaliteitskringen waarbij o.a. gewerkt wordt aan implementatie van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de logopedische zorg.

In 2019 heeft Logopediepraktijk Marisplein voor de tweede maal de vrijwillige Kwaliteitstoets succesvol afgerond. In 2021 zullen we deelnemen aan de Kwaliteitscyclus.

De kwaliteitscyclus logopedie is in 2019 ontwikkeld door de NVLF in samenwerking met de auditbureaus HCA en Kiwa. De kwaliteitscyclus is een doorontwikkeling van de kwaliteitstoets en is een cyclisch proces van 3 jaar. De cyclus bestaat uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar daarna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een auditor. Tijdens de visitatie wordt gereflecteerd op de doorlopen kwaliteitscyclus. De zelfevaluatie praktijk die wordt ingevuld voorafgaande aan de NVLF-visitatie aangevuld met de reflectie op de doorlopen kwaliteits-cyclus vormen de basis voor een nieuw plan van aanpak. Hierdoor ontstaat een continue cyclus van 3 jaar waarin reflecteren en verbeteren centraal staan. Zo blijven wij de praktijk en onszelf continu verbeteren en vernieuwen.