Suzanne van Straaten

Mijn naam is Suzanne van Straaten. Ik ben de praktijkhoudster van Logopediepraktijk Marisplein. In 2003 rondde ik mijn opleiding logopedie af aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Aansluitend startte ik als logopedist op een school voor speciaal basisonderwijs. Hier begon mijn interesse voor het werken met kinderen met een niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis. In 2005 zocht Logopediepraktijk aan de Dijk in Dordrecht een nieuwe praktijkeigenaar en ik besloot de sprong te wagen en mijn eigen logopediepraktijk op te gaan starten. Tot op de dag van vandaag doe ik dat nog steeds met heel veel plezier en passie. Ik ben mij in de loop der jaren steeds verder gaan specialiseren door middel van bij- en nascholingen in de behandeling van kinderen met niet-specifieke taalontwikkelingsstoornissen. Dat wil zeggen dat bij deze groep kinderen de taalontwikkelingsstoornis deel een onderdeel is van bredere ontwikkelingsproblematiek zoals bijvoorbeeld Autisme of AD(H)D. Daarnaast heb ik mij geschoold in SI; sensorische informatieverwerking en pré-verbale logopedie; de behandeling van voedingsproblematiek bij zuigelingen en jonge kinderen.

20210305-Logopedie-Marisplein-008-web