Vergoeding

Logopedische zorg wordt tot 18 jaar volledig vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Vanaf 18 jaar vindt er eveneens volledige vergoeding plaats vanuit het basispakket, maar worden de kosten voor logopedische behandeling wel verrekend met het eigen risico.

Logopediepraktijk Marisplein heeft contracten met alle zorgverzekeringen afgesloten. De rekeningen worden door ons rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. U ontvangt dus geen rekeningen van ons.

Wanneer wordt logopedische zorg niet vergoed?

• Op het moment dat er een dyslexieverklaring is afgegeven, wordt logopedische behandeling op het gebied van lezen en spellen niet vergoed door de zorgverzekeraar.
• Op het moment dat er een normale taalontwikkeling in de moedertaal wordt vastgesteld, maar het Nederlands hierop achterblijft is er sprake van NT2 problematiek. Dan wordt de behandeling van taalontwikkelingsproblematiek niet vergoed door de zorgverzekeraar.
• Verzuimnota’s worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U ontvangt een verzuimnota wanneer u zonder bericht afwezig bent op de afspraak. De hoogte van een verzuimnota bedraagt €25,00.

  • Op het moment dat er een dyslexieverklaring is afgegeven, wordt logopedische behandeling op het gebied van lezen en spellen niet vergoed door de zorgverzekeraar.