Logopedie na corona

Logopedie na corona

Denk je aan corona, dan denk je al snel aan symptomen als verkoudheid, koorts, hoofdpijn en hoesten. Maar het virus kan tot nog veel meer klachten leiden. Denk hierbij aan ademhaling-, stem- en slikproblemen. Een logopedist kan helpen bij deze klachten.

corona

Slikproblemen

Slikken: het is iets wat we vaak onbewust doen, maar er gebeurt heel wat in je lichaam tijdens dit proces. Normaal gesproken gaat je strottenhoofd omhoog. Hierdoor sluit de strottenklep de luchtpijp af, zodat je veilig in de slokdarm kan slikken. Mensen met corona hebben echter vaak een stuk minder spierkracht in hun lichaam. Ze kunnen (ernstig) verzwakt en benauwd zijn. Hierdoor hebben ze moeite om hun strottenhoofd goed omhoog te krijgen, met als resultaat dat ze zich verslikken. Dit kan tot longontstekingen leiden. Dergelijke slikproblemen worden ook wel dysfagie genoemd.

Logopedie bij slikproblemen

Een logopedist kan dik, vloeibaar voedsel voorschrijven om het slikken makkelijker te maken. Denk hierbij aan dikkere dranken, zoals karnemelk en yoghurt, pap en havermout. Daarnaast zijn er verschillende compensatiestrategieën. Kleinere happen of slokken nemen, de kin in de richting van de borst bewegen, en krachtiger slikken dan normaal. Ook kan het helpen om, na het slikken, nog een keer te slikken zonder een hap of slok te nemen.

Ademhalingsproblemen

Naast slikproblemen kan corona ook leiden tot ademhalingsproblemen. De ademhaling kan bijvoorbeeld heel gespannen zijn. Hierdoor kan een benauwd gevoel ontstaan. Bovendien is het ademvolume vaak verminderd. Dit houdt in dat je minder lucht hebt tijdens het spreken. Waar je eerst met gemak twintig woorden in één ademteug kon spreken, kan je na corona misschien maar acht tot tien woorden spreken. Het resultaat is een opgejaagde ademhaling en hijgen.

Logopedie bij ademhalingsproblemen

Een logopedist kan helpen werken aan de adembeheersing. Dit houdt in dat je je adem effectief verdeelt over de zin, in plaats van dat je de adem in één keer gebruikt. Ook kan logopedie helpen om het adempatroon aan te passen: wanneer haal je adem in een zin? Een logopedist kan hierin praktische tips geven. Kortere zinnen maken, komma's tussen zinsdelen plaatsen, zachter spreken, en vaker een adempauze inlassen. Op termijn kan de lengte van de zinnen worden uitgebouwd.

Stemproblemen

Als je extreem vermoeid bent kun je minder ademdruk geven. Hierdoor ga je zachter praten en minder goed articuleren. Er staat niet genoeg druk op de stembanden en je stem wordt hees door een gebrek aan kracht. Als iemand aan de beademing heeft gelegen, kan dit tot extra problemen leiden. De beademingsbuis loopt namelijk door de luchtpijp langs de stembanden. Dit kan tot oedemen en irritatie leiden. Bovendien kunnen de stembanden na verloop van tijd minder goed bewegen omdat ze 'zwaar' worden. Met behulp van logopedie kunnen de stembanden worden getraind. Wanneer de stembanden weer beter kunnen trillen en sluiten, wordt het stemgeluid krachtiger en helderder.

Keelproblemen

Veel mensen die corona hebben gehad, hebben nog weken tot maanden last van een hardnekkig hoestje. Zonder het door te hebben, belanden ze in een vicieuze cirkel. Hoesten leidt namelijk tot een geïrriteerde keel, en door deze geïrriteerde keel ga je weer hoesten. Een logopedist kan je hiervan bewust maken en gezonde patronen aanleren. Daarnaast klagen veel mensen na een coronabesmetting over een constant gevoel van een brok in de keel. Dit wordt vaak veroorzaakt door een te hoge spierspanning. Een strottenhoofdmassage door de logopedist kan hierbij helpen, doordat de spieren in de hals beter kunnen ontspannen.