De veelzijdigheid van logopedie

De veelzijdigheid van logopedie

Bij logopedie denk je misschien al snel aan spraakoefeningen. Maar wist je dat logopedie veel meer is dan dat? Van problemen met lezen en spellen tot gehoor- en ademstoornissen: logopedische zorg is enorm veelzijdig en biedt bij veel verschillende problemen de oplossing. Logopedist Suzanne van Straaten vertelt je er alles over.

logopedie

Samenspel

'Communicatie is een ingewikkeld samenspel van horen, verstaan, begrijpen, denken en spreken', begint Suzanne. 'Wanneer er problemen ontstaan in één of meerdere gebieden, dan kan logopedie de uitkomst bieden. Van baby's tot ouderen en alle leeftijden daar tussenin. De gemene deler bij alle communicatieproblemen is het tijdig signaleren van de kwestie. Hoe eerder het probleem wordt opgemerkt, hoe kleiner de kans op verdere ontwikkeling van communicatieproblemen. Daarom is een screening op het consultatiebureau, peuterspeelzalen en basisscholen zo belangrijk. Je kunt ook thuis een online screening afnemen, bijvooorbeeld door middel van de SNEL-test.'

Spraak

Suzanne: 'Op jonge leeftijd hebben veel kinderen moeite met de uitspraak van bepaalde klanken. Denk bijvoorbeeld aan de [r] klank of aan specifieke klankcombinaties, zoals de [sp] in spin. Tot een zekere leeftijd is dit heel normaal. Wanneer de verstaanbaarheid echter zodanig wordt beïnvloed dat het kind niet duidelijk kan communiceren met anderen, is het raadzaam om een logopedist te raadplegen. De logopedist gaat op zoek naar de oorzaak van de problemen en kan gericht advies uitbrengen. Soms is een behandeling noodzakelijk. De logopedist gaat dan met het kind aan de slag om bepaalde spraakmotorische bewegingen aan te leren en dit te leren gebruiken in de spraak.'

Gehoor

Logopedie kan ook helpen bij gehoorproblemen. 'Kinderen kunnen moeite hebben met horen en verstaan, al dan niet in achtergrondlawaai', licht Suzanne toe. 'Of ze kunnen niet goed lokaliseren waar het geluid vandaan komt. Soms is er anatomisch niets mis met het gehoor, maar heeft een kind toch moeite om een gesproken taalboodschap om te zetten in een handeling. De verwerking van gesproken taal verloopt dan vertraagd. Ook hier kan logopedische behandeling helpen.'

Mond

'Een zuigreflex is een hele nuttige reflex. Een pasgeborene heeft deze reflex nodig om te overleven. Naast functioneel zuigen om voeding binnen te krijgen, is er ook niet functioneel zuigen. Het sabbelen op een speentje bijvoorbeeld om te kalmeren of in slaap te vallen. Naarmate een kind ouder wordt veranderen deze reflexen en behoeften. Sommige kinderen hebben echter veel moeite met het stoppen van het niet-functioneel zuigen op een speen, duim of vinger. Het langdurig gebruik van een speen, of het zuigen op de duim of vinger(s), heeft invloed op de ontwikkeling van de vorm en functie van het gebit, de kaak en lippen. Dit kan allerlei gevolgen hebben voor zowel de spraak als de functies van de mond. Denk aan het ademen door de mond en speekselverlies, maar ook het afhappen, kauwen en slikken. De logopedist gaat, soms in samenwerking met een tandarts of keel-, neus- en oorarts, op zoek naar de oorzaak van de problemen en stelt een plan van aanpak op om de problemen te verminderen of op te heffen.'

Stem

Ook stemproblemen kunnen worden aangepakt door middel van logopedie. Denk bijvoorbeeld aan langdurige schorheid, vermoeidheid, of pijn bij het spreken. Wanneer er sprake is van stemproblemen, werkt de logopedist vaak samen met een KNO-arts. Suzanne vertelt: 'Binnen Logopediepraktijk Marisplein is een logopedist werkzaam die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van stemproblematiek. Zij heeft zich o.a. toegelegd op diverse behandelmethoden en volgt daarbij de nieuwste ontwikkelingen op de voet.'

Adem

'Een goede ademhaling is essentieel om goed te functioneren. Wanneer er problemen zijn met de ademhaling, kan dit tot verschillende klachten leiden. Het meest bekende probleem dat kan ontstaan is hyperventilatie. Een logopedist kan verschillende ademhalings- en ontspanningstechnieken aanleren om zo de klachten te verhelpen. Ook voor deze problemen kunt u bij Logopediepraktijk Marisplein terecht.'

Taal

Wanneer het op taal aankomt, maken kinderen van geboorte tot volwassen worden een enorme ontwikkeling door. Gedurende deze periode kunnen verschillende problemen aan het licht komen die kunnen duiden op een taalontwikkelingsachterstand of taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit kan door veel verschillende factoren worden veroorzaakt. Soms is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Ook de uitingsvormen van een taalontwikkelingsachterstand of taalontwikkelingsstoornis kunnen heel verschillend zijn. De logopedist inventariseert de problemen in alle facetten en stelt een plan van aanpak op om de ernst van de problemen te verminderen. De logopedist speelt een rol in zowel de begeleiding van het kind als zijn omgeving. Denk hierbij aan advisering, tips en/of voorlichting).

Logopediepraktijk Marisplein

Binnen Logopediepraktijk Marisplein hebben alle logopedisten zich gespecialiseerd in de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen, al dan niet in combinatie met een meertalige ontwikkeling. Wij behandelen zowel kinderen die nog niet spreken, als kinderen die al een hele ontwikkeling op taalgebied hebben doorgemaakt, maar alsnog vastlopen. Ook middelbare scholieren waarbij een TOS is vastgesteld worden binnen de praktijk begeleid.

Als het gaat om taalontwikkeling is er nog een specifieke doelgroep waar de praktijk zich op richt; de behandeling van taalontwikkelingsproblemen bij kinderen waarbij een autisme spectrum stoornis (ASS) vermoed wordt of vastgesteld is. Hierover lees je in een later artikel meer.

Breed inzetbaar

Dat logopedie breed ingezet kan worden, moge duidelijk zijn. Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van logopedische zorg? Neem gerust contact op!