Voorlezen doet spreken: het belang van samen lezen

Voorlezen doet spreken: het belang van samen lezen

Samen lezen is leuk en leerzaam. Hoewel het gros van alle ouders hun kinderen tussen de twee en vijf jaar regelmatig voorleest, ligt dit percentage bij jongere en oudere kinderen veel lager. En dat is jammer! Want naast dat het heel gezellig is, valt er ook op deze leeftijden veel winst te behalen met samen lezen. Wist je bijvoorbeeld dat het taalproblemen kan verminderen of zelfs voorkomen?

voorlezen

Vroeg geleerd, oud gedaan

Veel ouders denken dat hun baby nog te jong is voor het voorlezen. Toch kun je vanaf drie maanden alvast beginnen met plaatjes kijken en benoemen, bijvoorbeeld met een voelboekje. Je kunt dit vervolgens langzaam opbouwen met kleine, simpele verhaaltjes. Vooral boekjes op rijm blijven goed hangen bij jongere kinderen. Door al vroeg te beginnen met samen lezen, leg je een goede basis en stimuleer je de taalontwikkeling.

Zelf lezen

Wanneer het kind zelf leert lezen, stoppen veel ouders met voorlezen, terwijl het juist goed is om samen te blijven lezen. Hierdoor wordt de kennis van het kind steeds meer uitgebreid, ook op latere leeftijd. Lees bijvoorbeeld om de beurt een hoofdstuk voor. Zo kun je de vragen van je kind beantwoorden wanneer hij of zij iets niet begrijpt of niet precies weet hoe een bepaald woord uitgesproken wordt.

Taalontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat een kind dat iedere dag voorgelezen wordt na een jaar ongeveer 100 nieuwe woorden heeft geleerd. Dat is 10% meer woorden dan kinderen bij wie niet wordt voorgelezen. Maar voorlezen heeft niet alleen een positieve invloed op de woordenschat. Het heeft een positief effect op de gehele spraak- en taalontwikkeling. Kinderen leren door samen te lezen hoe een goede zin opgebouwd is, leren woorden in een context te plaatsen en om teksten en woorden beter te begrijpen. Daarnaast leren kinderen woorden te geven aan gevoelens en emoties.

Betere schoolprestaties

Voorlezen verhoogt het leesplezier en zorgt ervoor dat het kind later zelf sneller en makkelijker gaat lezen. Dat heeft positieve gevolgen voor de leerprestaties. Kinderen die worden voorgelezen doen het beter op school en scoren hoger op taal, maar ook op rekenen. Wanneer je voorleest, leert het kind bovendien om aandachtig te luisteren. Dit zorgt ervoor dat je kind een hogere concentratie en betere vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen ontwikkelt. Het is daarnaast effectief om taalachterstand te verminderen en kan taalproblemen zelfs voorkomen.

Tips bij voorlezen

Wil je graag voorlezen, maar weet je niet zo goed hoe te beginnen of hoe je het interessant kunt maken? Misschien kunnen deze tips je helpen.

  • Stem het verhaal af op het niveau, de aandachtsspanne en interesses van het kind.
  • Lees verschillende soorten boekjes, zodat het kind in aanraking komt met veel nieuwe woorden.
  • Praat met je kind over wat je gelezen hebt en stel vragen. Waar gaat het verhaal over en wat gebeurt er allemaal?
  • Voordat je gaat lezen kun je ook alvast de kaft bestuderen en bedenken waar het verhaal over zal gaan.
  • Besteed bij jonge kinderen ook aandacht aan de plaatjes in het boek.
  • Vermijd en vereenvoudig moeilijke woorden niet, maar leg ze uit.
  • Lees hetzelfde verhaal opnieuw: door herhaling leren kinderen het verhaal en nieuwe woorden beter te begrijpen.

Over Logopediepraktijk Marisplein

Heeft jouw kind een taalachterstand of taalstoornis? Bij de specialisten van Logopediepraktijk Marisplein kun je terecht voor persoonlijke begeleiding hierbij. Er wordt dan een behandelplan opgesteld, afgestemd op de moeilijkheden en het niveau van het kind. Ook kun je als ouder tips krijgen om de lees- en taalvaardigheid van je kind te stimuleren.