Mijn kind heeft gehoorproblemen, en nu?

Mijn kind heeft gehoorproblemen, en nu?

Spraak, taal en gehoor staan nauw met elkaar in verband. Daarom is het van belang dat het gehoor goed gemonitord wordt in de vroege kinderjaren. De eerste gehoortest vindt vaak al enkele weken na de geboorte plaats op het consultatiebureau. Kinderen met gehoorproblemen hebben vaak extra aandacht nodig om hun spraak te ontwikkelen, en daarbij kan logopedie helpen.

Gehoorproblemen

Taal nadoen

Gehoor is een essentieel onderdeel van communicatie. Kinderen leren spraak en taal door klanken na te doen en te herhalen. Als een kind slecht hoort, kan hij of zij anderen minder goed verstaan, waardoor het moeilijker wordt om op taal te anticiperen. Het doorgeven van een eigen boodschap kan ook onverstaanbaar zijn, omdat het kind geen gebruik kan maken van de auditieve input hoe klanken door anderen worden gebruikt. Dit heeft tevens gevolgen voor de ontwikkeling van woorden en zinnen, waardoor er een soort zelfbedachte taal kan ontstaan.

Om te bepalen of je kind gehoorproblemen heeft, is een gehoortest het enige betrouwbare middel om dit vast te stellen. Vraag bij de huisarts of het consultatiebureau om een extra controle als je de volgende dingen signaleert bij je kind:
- Je kind reageert niet wanneer je iets vraagt of zegt, terwijl je dit wel zou verwachten gezien de situatie waarin je je op dat moment bevindt.
- Je kind heeft moeite met het reguleren van zijn/haar eigen stemvolume.
- Je kind heeft moeite met het bepalen van de richting vanwaar het geluid komt.
- Je kind reageert vaak schrikachtig, alsof het gebeurtenissen pas signaleert wanneer ze in beeld komen.
- Je kind kijkt extra goed naar iemands gezicht wanneer er gesproken wordt.
- Je kind zet het volume van de televisie of radio regelmatig harder.
- In combinatie met een of meerdere van bovenstaande signalen merk je dat je kind snel moe en prikkelbaar is, en/of moeite heeft met het zich concentreren.

Conductief gehoorverlies

Gehoorverlies kan zich in verschillende vormen voordoen, waaronder conductief gehoorverlies. Hierbij is er een blokkade in de geluidsoverdracht via het buitenoor of het middenoor. Deze blokkade kan te wijten zijn aan aangeboren afwijkingen in de gehoorbeentjes of aan (chronische) ontstekingen in het middenoor. Middenoorontsteking veroorzaakt druk op het trommelvlies. Dit komt vaak voor bij jonge kinderen, maar in de meeste gevallen verdwijnt het na vijf tot zes weken. Als dit niet het geval is en je kind er regelmatig last van blijft hebben, kan dit leiden tot blijvend gehoorverlies.

Perceptief gehoorverlies

Een andere vorm van gehoorverlies is perceptief gehoorverlies, dat voornamelijk wordt veroorzaakt in het binnenoor. Het binnenoor bevat een belangrijk onderdeel voor de verwerking van geluid, namelijk het slakkenhuis. Bij perceptief gehoorverlies heeft je kind meestal schade aan de zenuwcellen in de gehoorgang. Hierdoor kan de vloeistof in het slakkenhuis niet goed worden omgezet in elektrische signalen. Deze elektrische signalen worden normaal gesproken naar de hersenen gestuurd, waardoor je woorden en geluid kunt verstaan.

Logopedie

Wanneer er gehoorproblemen worden vastgesteld, is het belangrijk om logopedie zo snel mogelijk op te starten om een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling te voorkomen of te verkleinen.

Een logopedist kan op verschillende gebieden ondersteuning bieden. Zo wordt er als eerst gekeken naar de vaardigheden die het kind wel of niet heeft, om te kunnen bepalen op welke gebieden er interventie nodig is. Vervolgens zijn er de volgende begeleidingsmogelijkheden:

  • De logopedist kan hulp en advies geven bij het gebruik van hoorapparatuur.
  • De logopedist begeleidt het kind bij het ontwikkelen van de spraakklanken door multi-sensorische informatie omtrent de klanken. Denk hierbij aan klankondersteunende gebaren, maar ook aan het ontdekken van de verschillende articulatieplaatsen door het aanbieden van tactiele informatie (het leren voelen van de klanken).
  •  De logopedist is betrokken bij het voorkomen en/of verminderen van een taalachterstand, bijvoorbeeld door de ondersteuning van het Nederlands met Gebaren (NmG)
  •  Bij wat oudere kinderen biedt de logopedist ondersteuning bij het aanleren van spraakafzien. Hierbij leert het kind gericht te kijken naar iemands lippen, tong, kaak, gezichtsuitdrukking, gebaren en lichaamshouding om te begrijpen wat er gezegd wordt.
  •  Daarnaast biedt de logopedist ouders en leerkrachten ondersteuning bij het optimaliseren van de communicatie in verschillende situaties

Logopediepraktijk Marisplein

Heb je besloten je kind logopedie te willen bieden, maar weet je niet goed waar? Bij Logopediepraktijk Marisplein helpen we je graag verder. Wij kunnen professionele ondersteuning en advies bieden. Neem gerust contact op bij vragen of voor het maken van een afspraak!