Taal ontwikkelen: kinderspel!

Taal ontwikkelen: kinderspel!

Het antwoord op je vraag laat even op zich wachten. Je kind kijkt je vragend aan. Alsof je kind de vraag niet helemaal begrepen heeft. En dat is niet de eerste keer...

Het kan zijn dat de taal van je kind zich niet ontwikkelt zoals je zou willen. Je ziet dat hij of zij zich moeilijk kan uitdrukken en taal iets minder goed begrijpt dan andere kinderen van zijn of haar leeftijd. Taal is te oefenen, maar kinderen hebben hier niet altijd zin in; vooral wanneer het hen veel moeite kost. Waarom zou je woordjes en zinnen oefenen als je ook lekker kunt spelen zonder taal?

taalontwikkeling

Spelenderwijs leren

Wat je kind nog niet overziet, is dat je met taal het spel aantrekkelijker kunt maken; er een nieuwe dimensie aan kunt toevoegen. Het is dus voor jou als ouder, verzorger of begeleider heel belangrijk om dit te gaan toevoegen.

Een aantal spelregels:

  • Kijk goed naar je kind. Welk spel heeft zijn of haar interesse?
  • Volg het spel van je kind. Druk niet te veel jouw stempel op het spel, maar wees creatief in het toevoegen van taal aan het spelgedrag van je kind. Een voorbeeld: je kind speelt heel graag met Duplo en bouwt hier eindeloos veel creaties mee. Ga meedoen en benoem wat je doet: ‘Hier nog een rode steen’ of ‘Die daarop’. Om het taalbegrip te stimuleren, kun je opdrachtjes geven of vragen stellen aan je kind: ‘Mag ik een groot blok?’, ‘Zet die maar op het huis’ enzovoort.
  • Geef je kind tijd om te reageren en voeg niet steeds weer nieuwe taal toe als het kind de taalboodschap niet begrijpt. Probeer juist met minder woorden duidelijk te maken wat je bedoelt.
  • Neem het spel niet te snel over om te ‘corrigeren’ als je kind niet reageert zoals je had gevraagd. Je kunt dan voordoen hoe je het had bedoeld en vragen of je kind het wil nadoen.

Door je kind goed te blijven volgen, voorkom je frustratie. Jij begeleidt je kind naar een succesvol spel door taal te vereenvoudigen als dit nodig is en toe te voegen waar dit kan.
En ‘succesvol spel’ betekent in dit geval een positieve ervaring met taal, waardoor je kind op een laagdrempelige manier leert dat communiceren met taal heel leuk kan zijn.

Veel meer dan stem- en spraakproblemen

Er wordt nog steeds vaak, ten onrechte, gedacht dat logopedisten alleen hulp bieden bij stem- en spraakproblemen, maar logopedische zorg gaat veel verder. Zo kun je bij Logopediepraktijk Marisplein ook terecht voor:

  • taalproblemen (taalontwikkeling)
  • eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
  • afwijkende mondgewoonten
  • ademproblemen (bijvoorbeeld hyperventilatie)
  • problemen met de auditieve vaardigheden als voorwaarde voor het leren lezen en spellen
  • sensorische informatieverwerkingsproblematiek, gekoppeld aan één van bovenstaande problemen