Q&A: Ondersteunende communicatie bij logopedie

Als je kind moeite heeft met communiceren, bijvoorbeeld als gevolg van slechthorendheid, stemproblemen of een ontwikkelingsachterstand, kunnen logopedisten helpen met het vinden van de juiste tools om je kind toch een actieve rol te laten spelen in de communicatie met de omgeving. In dit blog beantwoorden we enkele veel gestelde vragen.

Wat is ondersteunende communicatie?

Als je niet kunt spreken, betekent dit niet dat je niks te zeggen hebt. De behoefte om met anderen te communiceren blijft. Dit kan door middel van allerlei communicatievormen en hulpmiddelen mogelijk worden gemaakt. Kinderen die moeite hebben met praten of spreken, kunnen daardoor op een andere manier hun stem laten horen.

Hoe helpt een logopedist je?

Een logopedist kan helpen bij het vinden van de ondersteunende communicatie die het beste bij jouw kind past. We onderzoeken welke problemen voorop staan in de communicatie. Daarna zoeken we een vorm van ondersteunende communicatie die past bij je kind en bij de situatie. We helpen met het gebruik van ondersteunende communicatie en oefenen zowel met je kind als met hun familie om de vorm van communicatie het beste te gebruiken. Communicatiepartners worden dus ook betrokken, want communiceren doe je uiteraard niet alleen!

Welke vormen van ondersteunende communicatie zijn er?

Er zijn meerdere vormen en middelen die worden gebruikt voor ondersteunende communicatie. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen ondersteunende communicatie door mensen en ondersteunende communicatie door de techniek:

  • Door een kind gebruik te leren maken van gebaren, knikken, schudden en aanwijzen help je het kind zich te verduidelijken.
  • Tekeningen, foto’s, communicatiekaarten of zelfs -boeken zijn eveneens hulpmiddelen om kinderen te helpen een boodschap over te brengen.
  • Apparaten met toetsen en plaatjes waarmee je gesproken boodschappen kunt laten horen kunnen bijdragen aan het overbrengen van een boodschap.
  • Moderne spraakcomputers en tablets met een grote variatie aan apps en bedieningsapparatuur kunnen ingezet worden wanneer de communicatie verbaal niet (meer) mogelijk is.

Voor wie is ondersteunende communicatie geschikt?

Ruim een half miljoen mensen in Nederland hebben ondersteunende communicatiemiddelen nodig. Ook kinderen kunnen dit nodig hebben. Er is bij hen bijvoorbeeld sprake van een aandoening of beperking waardoor ze belemmerd worden in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van gesproken taal. Denk hierbij aan:

  • Slechthorendheid
  • Stemproblemen door ziekte of een verlamming
  • Een (ernstige) ontwikkelingsachterstand
  • Niet-aangeboren hersenletsel

Logopediepraktijk Marisplein

Wij bieden de logopedische zorg die nodig is. Heb je een vraag? Neem contact met ons op voor extra informatie of vul het aanmeldformulier in op onze website. We helpen je graag bij het zoeken naar een oplossing voor taal- en spraakproblemen en de rol die ondersteunende communicatie daarin kan spelen.