Een tweede taal aanleren, hoe doe je dat?

Een tweede taal aanleren, hoe doe je dat?

Om een nieuwe taal te leren, hoef je geen talenknobbel te hebben. Iedereen heeft het in zich om een tweede taal te leren. Vooral kinderen ontwikkelen dit snel. Dit is bijvoorbeeld fijn wanneer je kind net in Nederland komt wonen. Het kind heeft een moedertaal en spreekt de Nederlandse taal nog niet (goed). Maar hoe zorg je ervoor dat je dit kunt aanleren of ontwikkelen? Logopediepraktijk Marisplein vertelt je graag meer over het ontwikkelen van een tweede taal bij je kind.

Taalontwikkeling

Moedertaalbasis

Vaak denken we dat het leren van een tweede taal de moedertaal in de weg staat. Je kind kent veel woorden niet en het grammaticale systeem van de moedertaal wijkt af van het Nederlands. Een goede ontwikkeling in de moedertaal is een belangrijke basis bij het leren van een tweede taal, ook al is er een totaal andere woordenschat, spelling,en grammatica. Opgebouwde kennis in de moedertaal kan worden overgedragen naar de gewenste tweede taal. Maar hoe kun je het beste oefenen?

Blijf de moedertaal aanbieden!

Allereerst is het heel belangrijk om thuis de moedertaal aan te blijven bieden. Praat zo veel mogelijk met je kind in de moedertaal. Betrek je kind bij de dingen die je doet en benoem dit ook zoveel mogelijk. Ga gesprekjes aan over het hoe en waarom van dingen en blijf ook voorlezen in de moedertaal. Het Nederlands oefenen kan door samen met je kind af en toe nieuwe woordjes te gebruiken die het op school geleerd heeft, of liedjes die het kind op school aangeboden heeft gekregen. Educatieve apps of filmpjes zijn ook fijn te gebruiken om ongedwongen met het Nederlands als tweede taal bezig te zijn. Wanneer je kind wat ouder is, kun je samen het jeugdjournaal bekijken in het Nederlands en hier later in de moedertaal nog over na te praten. Leg vooral geen druk op het ‘moeten’ spreken van het Nederlands, maar laat dit proces zo natuurlijk mogelijk verlopen.

Durf te proberen

Beheers je zelf de taal nog niet helemaal perfect, maar wel voldoende? Durf te proberen om met je kind in de tweede taal te spreken. Fouten maken mag, dat is helemaal niet erg. Maar zorg wel dat je niet de enige bron bent waar je kind van leert. Laat bijvoorbeeld je kind spelen met spelletjes in de tweede taal. Of kijk naar media waarbij de taal vloeiend gesproken wordt. Voor je het weet corrigeert je kind jou wanneer jullie praten. En dat vergroot het aanleren nog meer.

Problemen

Het ontwikkelen van een nieuwe taal doet elk kind op zijn eigen tempo. Bij de een gaat het sneller dan bij de ander. Belangrijk is om in de gaten te houden dat er geen problemen ontstaan. Merk je dat je kind het er lastig mee heeft en zich terugtrekt uit communicatieve situaties, dan kan logopedie een handje helpen.

Logopediepraktijk Marisplein

Logopediepraktijk Marisplein is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Ondersteuning en advisering bij meertalige opvoeding kan daar een onderdeel van zijn. Daarnaast kun je terecht met andere klachten en/of problemen op het gebied van taal, spraak, adem en (mond)gewoontes. Het doel is om je kind weer zelfvertrouwen te geven en op de gewenste manier kan communiceren. Neem gerust contact met ons op voor vragen of voor meer informatie!