Het belang van eHealth!

Het belang van eHealth!

Niet goed kunnen spreken of communiceren heeft grote gevolgen voor zowel kinderen als volwassenen. Voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met taal en spreken is logopedie een uitkomst. Daarom is in maart een dag in het leven geroepen als 'De dag van de logopedie' om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Op deze dag worden door heel Europa campagnes gevoerd rondom een bepaald thema dat betrekking heeft tot logopedie. Dit jaar stond eHealth centraal, iets waar we bij Logopediepraktijk Marisplein natuurlijk ook aandacht voor hebben!

logopedie

Belang van eHealth

eHealth is een begrip dat je steeds vaker hoort binnen de zorg. Zorgverleners blijven zich ontwikkelen en onderzoeken hoe ze technologische middelen effectief kunnen inzetten om de belangen van de cliënt te behartigen en kwalitatieve zorg te bieden. Ook de logopedie is volop in ontwikkeling en beweegt mee met het digitale tijdperk. In de toekomst zullen we eHealth steeds meer inzetten, ook bij Logopediepraktijk Marisplein. Dat doen we met toepassingen die ons helpen om elektronisch te communiceren met cliënten, via internet of mobiele app.

Telelogopedie

De meest bekende vorm van eHealth binnen de logopedie is telelogopedie. Dat is logopedie op afstand, oftewel online logopedie. De coronacrisis heeft telelogopedie op de kaart gezet. In korte tijd moesten we als logopedisten zien te schakelen en behandelingen online uitvoeren. Dat was een uitdaging, maar inmiddels is uitgewezen dat logopedie op afstand zeker waardevol is als behandelmethode voor mensen met communicatie- en slikstoornissen.

Voordelen voor cliënt en zorgverlener

Veel van onze cliënten ervaren eHealth als positief. Met name de veiligheid, flexibiliteit en comfort van deze behandelmethode vanuit een vertrouwde omgeving vinden mensen een voordeel. De afspraken hoeven niet meer fysiek plaats te vinden, waardoor er geen reistijd meer is. Doordat je afspraken beter kunt inplannen op een moment dat het jou uitkomt, wordt de zorg toegankelijker en flexibeler. Als cliënt krijg je bovendien meer regie over je behandeling en meer inzicht in je gezondheid. Ook de logopedist heeft hier baat bij, omdat de werkdruk lichter wordt.

Mogelijkheden van eHealth

De mogelijkheden van eHealth zijn omvangrijk. Zo kunnen we het onder meer inzetten voor online consulten, het uitwisselen van informatie voor de diagnose, onderzoek en evaluatie. Vanuit een digitale omgeving vind je alles wat je nodig hebt: van digitaal behandelmateriaal, digitale testen, digitale dossiers tot digitaal huiswerk. Steeds meer onderzoeken tonen de doeltreffendheid van deze benadering aan.

Toegankelijke zorg

Het belangrijkste doel van eHealth is om logopedie toegankelijk te maken voor iedereen, waar en wanneer dan ook. Zo kunnen we ook mensen in afgelegen gebieden, kwetsbare groepen en mensen op leeftijd beter bereiken. Er zijn verschillende toepassingen van telelogopedie die richting kunnen geven aan de zorgverlening, variërend van videogesprekken tot e-mails, opgenomen sessies tot live ontmoetingen op digitale platforms.

Kwaliteit van zorg

Ongeacht welk technologisch middel we gebruiken, het helpen van de cliënt om zijn potentieel te bereiken staat voorop. Dat doen we aan de hand van doelstellingen en een behandeling die afgestemd is op het individu. Telelogopedie is bedoeld als hulpmiddel dat dezelfde kwaliteit van zorg biedt als een face-to-facebehandeling. Per hulpvraag kijken we welk model het meest geschikt is, op afstand of persoonlijk, en nemen we alle mogelijkheden en uitdagingen in overweging.

Logopediepraktijk Marisplein

Logopediepraktijk Marisplein is gespecialiseerd in kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Omdat elk kind en elke logopedische stoornis uniek is, sluiten we de werkwijze altijd zoveel mogelijk aan bij het kind. Het doel is om het kind zo weer meer zelfvertrouwen te geven en te zorgen dat hij beter kan communiceren met zijn of haar omgeving.