De toekomst van logopedie: eHealth!

De toekomst van logopedie: eHealth!

Nog niet zo lang geleden stond de wereld op zijn kop door het coronavirus. We zaten massaal thuis en er werd een flink beroep gedaan op onze flexibiliteit. Bijna iedereen werkte vanuit huis, zo ook logopedisten. Hoewel het even wennen was, markeerde eHealth het begin van de toekomst van logopedie.

toekomst

Lockdown

Tijdens de lockdowns stapten de meeste logopedisten over op videobellen. Omdat hun cliënten niet meer naar de praktijk mochten komen, moest iedereen ineens aan de slag met Google Meet, Zoom en Teams. Ver weg, maar tegelijkertijd toch dichtbij. Cliënten konden thuis hun oefeningen doen, terwijl ze alsnog in realtime werden begeleid door de logopedisten. In de praktijk wordt dit ook wel eHealth genoemd: zorg via digitale middelen.

eHealth

Veel bedrijven hebben lering getrokken uit deze coronaperiode. Zij hebben hybride werken omarmd: deels thuiswerken en deels op locatie. Maar in de logopedie is deze trend minder zichtbaar. De meeste logopedisten zijn teruggevallen in hun oude patroon van analoge behandelingen en houden zich niet (meer) actief bezig met eHealth. Zonde, want logopedie op afstand biedt veel kansen en er is meer mogelijk dan in de eerste instantie vaak wordt gedacht.

Nadelen

Logopedisten keerden niet voor niets terug naar de praktijk. Zij ondervonden verschillende nadelen tijdens het werken op afstand. Er gaat bijvoorbeeld veel tijd zitten in de voorbereidingen en materialen digitaliseren, naast de reguliere werkzaamheden. Daarnaast kost de benodigde software vaak geld, wat in de meeste gevallen niet (geheel) wordt vergoed door de overheid of zorgverzekeraars. En tenslotte is er het gebrek aan kennis. Lang niet iedereen kan uit de voeten met computerprogramma's: een cruciaal detail van eHealth.

Maar...

En toch zijn de voordelen van eHealth groter dan de nadelen. Ja, er zit tijd en werk in het digitaliseren van materialen. Maar hoe meer en hoe langer logopedisten gebruikmaken van eHealth, hoe meer materiaal er beschikbaar is. Hierin kunnen zorgprofessionals met elkaar samenwerken en zo elkaar helpen. En wanneer je software gebruikt, ben je ervan verzekerd dat je materiaal up-to-date is. Daarnaast zijn er nog meer voordelen. Voor cliënten, bijvoorbeeld, die hun afspraken kunnen hebben op hun eigen tijd en plaats. Zij hoeven niet meer af te reizen naar de praktijk, maar kunnen de afspraak gewoon volgen aan de keukentafel. In het geval van jonge patiënten zitten de ouders hier vaak naast en kunnen zij de ontwikkeling van hun kind volgen.

Kleine stapjes

De overstap naar eHealth lijkt vaak groter dan deze in werkelijkheid is. Wie om zich heen kijkt, ziet dat eHealth al overal om ons heen aanwezig is. Van processen en producten tot administratie en communicatie. Zonder dat ze het doorhebben maken logopedisten al jarenlang gebruik van eHealth, al is het in kleine stapjes. En hoe kleiner de stap, hoe makkelijker de volgende.

Toekomst van eHealth

Bovendien betekent dit niet dat logopedie volledig gedigitaliseerd zou moeten worden. Ook binnen dit werkveld is een vorm van hybride werken mogelijk. Een optie is bijvoorbeeld om het eerste consult in de praktijk te laten plaatsvinden. In de weken erna kan de logopedist online coachen, aan de hand van oefeningen in een app. Hierin ziet de cliënt precies welke oefeningen er gedaan moeten worden en hoe vaak. Indien nodig kunnen er dan ondersteunende sessies worden ingepland. Uiteindelijk staat de zorg voorop.