Interprofessionele samenwerking: vrijblijvend of noodzakelijk?

Interprofessioneel samenwerken: vrijblijvend of noodzakelijk?

Zorg staat nooit op zichzelf. Dat geldt ook voor logopedie. Om de patiënt optimaal te helpen en de beste resultaten te bieden is interprofessionele samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners belangrijk. Maar hoe gaat dit in zijn werk? En wat is er nog te halen?

interprofessionele-samenwerking

Interprofessionele samenwerking

De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft als doel om in 2027 de logopedische zorg letterlijk en figuurlijk dicht bij de patiënt aan te bieden in interprofessionele teams. Dit houdt in dat verschillende disciplines en instanties nauw met elkaar samenwerken. De belangen van de patiënt staan centraal in deze samenwerking. Dat houdt in dat de zorg plaatsvindt op de plaats waar de patiënt veel verblijft. Korte lijntjes en duidelijke communicatie zijn hierin belangrijk.

Logopedist en tandarts

Een voorbeeld van een interprofessionele samenwerking is die van een logopedist en een tandarts. Iemand kan jarenlang een beugel hebben gehad maar nog steeds gebitsproblemen hebben. Hoewel de tanden dan netjes op een rij staan, is de oorzaak nooit aangepakt. Een logopedist kan op zoek naar deze oorzaak en de problemen aanpakken. Maar ook andersom vullen de twee specialisaties elkaar aan. Wanneer een logopedist iemand in de praktijk krijgt met problemen als gevolg van een kaakprobleem, is het belangrijk dat eerst de vorm wordt aangepakt door een tandarts. Pas dan kan een logopedist werken aan de spierfunctie.

Eisen

Op papier is zo'n samenwerking snel gevormd. Maar in de praktijk gaat dit niet vanzelf. Logopedist en tandarts moeten dicht bij elkaar staan, zowel letterlijk als figuurlijk. Ook moeten ze op één lijn zitten en dezelfde informatie communiceren. Zeker wanneer de patiënt of diens ouders nog niet zoveel kennis hebben van het probleem. Door duidelijke communicatie creëer je vertrouwen en kun je onderbouwen waarom de samenwerking zo belangrijk is.

Overzicht

De vraag naar interprofessionele samenwerking is er. Dit heeft als gevolg dat er steeds meer initiatieven worden opgestart. Zo werkt Logopediepraktijk Marisplein samen met een aantal kinderartsen en KNO artsen uit de regio, een naburige kinderdiëtist, een kinderfysiotherapeut en met het consultatiebureau in de wijk.