Leidt meertalig opvoeden tot een taalachterstand?

Leidt meertalig opvoeden tot een taalachterstand?

Je leert nooit zo snel meer een taal als toen je een jong kind was. Als kind pik je razendsnel nieuwe woorden op en leer je zo de moedertaal spreken. Maar niet alle kinderen hebben één moedertaal. Daarom kiezen sommige ouders ervoor om een kind meertalig op te voeden. Een ouder praat bijvoorbeeld de ene taal, en de andere ouder de andere taal. Zo moet een kind in dezelfde tijd twee talen leren. Veel mensen denken daarom dat meertalig opvoeden direct leidt tot een taalachterstand. Is dat eigenlijk wel zo? Logopediepraktijk Marisplein vertelt in dit blog over meertalig opvoeden.

Meertalig opvoeden

Het verschil tussen enkeltalig en meervoudige opvoeding

Laten we beginnen met het uit de wereld helpen van die misvatting. Tweetalig opvoeden leidt niet automatisch tot een taalachterstand van kinderen. Tenminste, niet op lange termijn. Het is waar dat het leren van twee talen langer duurt dan het leren van een enkele taal. Dit uit zich echter vooral in woordenschat. Onderzoek laat zien dat kinderen met een tweetalige opvoeding een kleinere woordenschat hebben in de beide talen. Een kind dat een bepaalde taal alleen thuis spreekt of met familie, mist in die taal specifieke woorden die vooral op school voorkomen. Dat is alleen geen achterstand. Sterker nog: dat verschil wordt op den duur bijgebeend door de meeste kinderen.

Voordelen van meertalig opvoeden

Tweetalig opvoeden kan zelfs positieve effecten hebben op de ontwikkeling van een kind. Hiervoor zoomen we even in op de hersenen van een jong kind. De hersenen zijn bij een kind dat meertalig wordt opgevoed namelijk op bepaalde gebieden een stuk actiever. De hersengedeeltes die betrokken zijn bij activiteiten als plannen, structuur aanbrengen en concentreren, zijn actiever wanneer iemand tweetalig opgevoed wordt. Zij moeten in hun gedachtes namelijk (onbewust) vaker bepalen welke informatie belangrijk is en welke niet. Kinderen die tweetalig zijn opgevoed, kunnen ook eerder de betekenis van woorden los zien van de betekenis van een woord in de context van een zin. De zin is immers in beide talen anders opgebouwd.

Taalverwarring door meertalig opvoeden?

Halen kinderen die meertalig zijn opgevoed dan niet steeds de verschillende talen door elkaar? Dat is kan weleens gebeuren, maar dat geeft niet aan dat er een achterstand is. In tegendeel. Dit geeft juist aan dat het kind actief met taal bezig is en de betekenis van woorden in een zin in beide talen begrijpt. Eigenlijk is het dus een goed teken. Een kind doet dit trouwens vaak alleen wanneer hij of zij weet dat de ander beide talen kan verstaan.

Een misvatting

Dat tweetalig opvoeden leidt tot een taalachterstand, is dus een misvatting. Een taalachterstand kan wel voorkomen om andere redenen. Bij Logopediepraktijk Marisplein kun je terecht met klachten en/of problemen op het gebied van taal, spraak, adem en (mond)gewoontes. Iedere klacht en iedere situatie is hierbij uniek. We zoeken dus altijd naar de beste methode om de problemen op te lossen. Neem hier contact met ons op!