Spraak en taal: zo herken je ontwikkelingsproblemen bij je kind

De taal- en spraakontwikkeling van kinderen is een essentieel onderdeel van hun algehele groei. Het is daarom niet ongewoon dat ouders zich soms afvragen of hun kind zich normaal ontwikkelt op het gebied van communicatie. De logopedisten van Logopediepraktijk Marisplein helpen je graag met het begrijpen en herkennen van ontwikkelingsproblemen bij je kind.

Mijlpalen per leeftijd

Tegen de leeftijd van 2 jaar zouden de meeste kinderen enkele tientallen woorden moeten kennen en eenvoudige zinnen moeten kunnen vormen. Ook zouden ze eenvoudige opdrachtjes binnen het hier en nu moeten kunnen begrijpen. Natuurlijk verloopt de ontwikkeling bij ieder kind anders. Het kan zijn dat jouw kindje er iets langer over doet om zijn woordenschat te ontwikkelen. Dat betekent niet direct dat er sprake is van ontwikkelingsproblemen. Wel is het belangrijk om op de hoogte te zijn van leeftijdsspecifieke mijlpalen voor taalontwikkeling, zodat je kunt inschatten of je kind “op schema” loopt.’ Een goede manier hiervoor is de SNEL-test.

Beperkte taalexpressie

Wanneer je kind een beperkte woordenschat heeft of nog geen zinnetjes maakt, kan dit een teken zijn van mogelijke taalproblemen. Als je merkt dat je kind moeite heeft om nieuwe woorden te leren of zich herhaaldelijk beperkt tot een klein aantal woorden, is het raadzaam om dit met een logopedist te bespreken. Een logopedist kan helpen om ontwikkelingsproblemen op het gebied van taalexpressie op te sporen en op te lossen. Dat geldt ook wanneer je de volgende dingen waarneemt bij je kind:

• Je kind komt niet op de juiste woorden wanneer hij iets vertelt.
• Je kind gebruikt onvolledige zinnen, kromme zinnen en vertelt onsamenhangend.
• Je kind gebruikt een eigen taaltje of is slecht verstaanbaar.

Ontwikkelingsproblemen met de uitspraak

Taalproblemen overlappen spraakproblemen als er sprake is van slechte verstaanbaarheid door een beperkte woordenschat. Het is normaal wanneer jonge kinderen bepaalde klanken verkeerd uitspreken, maar als dit aanhoudt naarmate je kind ouder wordt, kan het wijzen op spraakproblemen. Als je kind langer dan normaal uitspraakfouten blijft maken, kan het de verstaanbaarheid dusdanig beïnvloeden dat hij onvoldoende of niet op een duidelijke manier kan communiceren. De problemen kunnen te maken hebben met het vormen van klanken door anatomische afwijkingen in de kaak, tong, lippen en gehemelte. We spreken dan van een fonetische articulatiestoornis. Het kan echter ook zo zijn dat het misgaat in de planning, programmering en aansturing van spraakklanken. Dat zie je bijvoorbeeld als woorden vereenvoudigd worden uitgesproken, zoals ‘pin’ in plaats van ‘spin’, of wanneer klanken vervangen worden zoals ‘loot’ voor ‘rood’. Daarnaast kan een verminderd gehoor leiden tot ontwikkelingsproblemen op het gebied van spraak.

Moeite met het begrijpen van uitleg

Naast spraakproblemen zijn er andere aspecten die kunnen duiden op ontwikkelingsproblemen op het gebied van spraak en taal. Als je merkt dat je kind moeite heeft met het begrijpen van eenvoudige instructies, kan dit duiden op taalbegripsproblemen. De capaciteit om instructies te begrijpen en deze op te volgen, is cruciaal voor effectieve communicatie met je kind. Ook moeite met het aangaan van sociale interacties kan leiden tot ontwikkelingsproblemen. Het vermijden van oogcontact, weinig interesse in spelen met anderen of moeite hebben met het uiten van emoties kunnen allemaal te maken hebben met taal- en spraakontwikkelingsproblemen. Je kind zal het namelijk lastig vinden om contact te leggen als hij moeite heeft met taal of spraak.

Raadpleeg een logopedist

Als je merkt dat je kind achterblijft bij belangrijke ontwikkelingsmijlpalen, zoals het zeggen van de eerste woordjes en zinnetjes kan dit een reden zijn tot zorg. Regelmatige evaluaties van de taalontwikkeling kunnen helpen om te bepalen of je kind ontwikkelingsproblemen heeft. Als je je zorgen maakt over taal- en spraakproblemen bij je kind, kun je een logopedist raadplegen. Bij Logopediepraktijk Marisplein kunnen we evaluaties uitvoeren en advies geven. We bieden uitgebreide logopedische zorg op het gebied van spraak en taal, zodat je kind zich goed kan ontwikkelen. Heb je vragen? Wij helpen je graag.