Op de wachtlijst voor logopedie, en nu?

Met TOS of ASS naar het onderwijs

Momenteel heeft ongeveer tachtig procent van de logopediepraktijken in Nederland een wachtlijst. Ook bij Logopediepraktijk Marisplein is het erg druk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een toename van het aantal kinderen dat logopedie nodig heeft, in combinatie met een afname van het aantal logopedisten. Soms moeten kinderen maanden of zelfs meer dan een jaar wachten voordat ze aan de beurt zijn voor logopedische zorg. Hoe ga je hier als ouder mee om? En hoe anticipeert Logopediepraktijk Marisplein op dit probleem?

Wachtlijst

Zo snel mogelijk

Onze wachtlijst voor de behandeling van spraak- en taalontwikkelingsproblemen is erg lang en kan wel oplopen tot meer dan acht maanden. Dat betekent dat we kinderen met een hulpvraag op dat gebied niet direct kunnen helpen. Wél proberen we alle kinderen die aangemeld worden zo snel mogelijk te zien in onze praktijk voor een screening en/of onderzoek. Is er sprake van spoed, dan krijgt het kind voorrang. Bij spoed gaat het bijvoorbeeld om eet-en drinkproblematiek, om ernstige stemproblemen of om zeer ernstige spraak- en/of taalproblematiek

Indirecte therapie

Als er geen sprake is van spoed, wordt het kind dus – helaas – op de wachtlijst geplaatst. Om de periode tot directe behandeling te overbruggen, bieden we binnen Logopediepraktijk Marisplein een vorm van indirecte therapie aan. Deze therapie bestaat uit online oefenvideo’s die op maat voor de kinderen worden samengesteld, met bijpassend oefenmateriaal. Omdat we de kinderen al wel in de praktijk hebben gezien en aan de hand van onderzoek weten waar voor hen de knelpunten zitten, kunnen we de inhoud afstemmen op de individuele behoeftes van het kind. Middels digitaal contact met ouders en kind houden we de voortgang bij en spelen we in op de ontwikkeling die het kind doormaakt. Daarnaast proberen we deze kinderen minimaal één keer per maand op de praktijk te zien om zo een vinger aan de pols te houden en de doelen bij te kunnen stellen, tot er een plekje vrijkomt voor frequentere één-op-één begeleiding in de praktijk.

Geen vervanging

Het is belangrijk om te vermelden dat de indirecte therapie nooit een vervanging is voor directe therapie in de praktijk. Dat uit zich voornamelijk in het feit dat de logopedist niet aanwezig is tijdens het oefenmoment. De logopedist kan niet realtime horen wat het kind doet. Wanneer het kind in de praktijk langskomt, is dit wel het geval. Als logopedist kun je dan direct inspringen, feedback geven en eventueel andere oefeningen aandragen.

Kom jij ons team versterken?

Ben of ken jij een logopedist die ons team wil komen versterken? We verwijzen graag naar onze vacature! Voor meer informatie, neem gerust contact op!