Logopedie bij TOS en ASS

Logopedie bij TOS en ASS

In een eerdere blog behandelden we de verschillen tussen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hoewel de uitingsvormen op sommige punten hetzelfde kunnen zijn, verschillen ze wezenlijk van elkaar en mogen ze niet over één kam geschoren worden. Ook op het gebied van logopedische begeleiding zit er verschil in de aanpak tussen TOS en ASS. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

TOS en ASS

Vertraagde taalontwikkeling

Kinderen leren vaak spelenderwijs een taal, bijvoorbeeld door goed naar hun omgeving te luisteren en dit te imiteren. Zo breiden ze hun woordenschat en grammaticale kennis uit. Het ene kind doet dit sneller dan het andere kind. Sommige kinderen hebben een steuntje in de rug nodig. Met de juiste begeleiding komen ze vaak snel op het juiste niveau. We spreken dan 'slechts' van een vertraagde taalontwikkeling of een taalachterstand.

Taalontwikkelingsstoornis

Maar soms is er meer aan de hand. Een taalontwikkelingsstoornis is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis waarbij het kind moeite heeft met taal. De precieze oorzaak is onbekend. Ook lijkt er verder niets met het kind aan de hand te zijn. De intelligentie, het gehoor en de algemene ontwikkeling zijn normaal. Wel zijn er problemen bij het spreken en/of begrijpen van taal. Het is een onzichtbare handicap.

Logopedie bij TOS

Een taalontwikkelingsstoornis kan bij ieder kind anders tot uiting komen. Daarom doet een logopedist eerst uitgebreid onderzoek naar het taalniveau. Dit gebeurt door middel van observaties en genormeerde taaltests. Aan de hand van oefeningen en spelletjes wordt vervolgens, vanuit de sterke punten van het kind, gewerkt aan de taalelementen die het kind moeite opleveren. De ouders spelen hier een belangrijke rol in, door thuis ook gericht te oefenen met taal. De ouders zijn co-therapeut.

Autisme Spectrum Stoornis

Een stoornis in het autistisch spectrum zorgt ervoor dat de informatie in de hersenen niet goed wordt verwerkt of op de verkeerde plek terecht komt waardoor het kind er niet adequaat op kan reageren. Als we de hersenen vergelijken met een stadsplattegrond en de talige informatie met een toerist, dan zien we bij kinderen met ASS de toerist volledig verdwalen met een onoverzichtelijke en rommelige stadsplattegrond. Alle details staan namelijk op de kaart weergegeven, ook de details die er niet toe doen om de weg te vinden. De verbindingsweggetjes daarentegen, ontbreken. Talige informatie komt dus zeker wel binnen, maar kan onvoldoende gefilterd worden. Dat geldt niet alleen voor de talige informatie, maar voor alle informatie die via de zintuigen binnenkomt. Net als bij TOS, heeft ook ASS verschillende uitingsvormen. Wel zien we kinderen met ASS vaak meer moeite hebben met sociale processen en communiceren met anderen. Ze leggen bijvoorbeeld moeilijker contact, hebben moeite met beurtwisseling, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het begrijpen van figuurlijke taal.

Logopedie bij ASS

De logopedist begeleidt een kind met ASS (of waarbij ASS vermoedt wordt) daarom op een andere manier. Er wordt goed gekeken in welke fase van de communicatie het kind functioneert en wat het nodig heeft om daarin te kunnen groeien. Binnen Logopediepraktijk Marisplein wordt gewerkt met de methodiek Geef me de Vijf waarbij er in stappen gewerkt wordt aan een positieve manier van contact.

Logopediepraktijk Marisplein

Heb je het idee dat jouw kind achterloopt in zijn of haar taalontwikkeling, en denk je dat er meer aan de hand is? Neem dan gerust contact op met de specialisten van Logopediepraktijk Marisplein. Zij kunnen vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een stoornis. Ook kunnen zij begeleiding bieden bij TOS en ASS.