Problemen met lezen en spellen: en nu?

Problemen met lezen en spellen: en nu?

In groep 3 leert je kind lezen en schrijven. Maar het ene kind heeft hier meer moeite mee dan het andere kind. Misschien zijn er problemen met auditieve vaardigheden of de algemene taalontwikkeling. Hoe eerder deze problemen worden vastgesteld, hoe beter ze te behandelen zijn. Logopedie kan hierbij helpen.

problemen-met-lezen-en-spellen

Dyslexie

Een kind met één dyslectische ouder heeft 40 tot 50% kans om zelf ook dyslexie te ontwikkelen. Als beide ouders dyslectisch zijn, is deze kans zelfs 80%. Er is overigens alleen sprake van dyslexie als er geen andere mogelijke oorzaken zijn die de problemen met lezen en spellen kunnen verklaren. Denk hierbij aan gehoorproblemen, concentratieproblemen, of meertaligheid. Het komt namelijk ook vaak voor dat een kind geen dyslexie heeft, maar wel moeite heeft met lezen en spellen.

Lezen en spellen

Ieder kind is anders, en bij iedereen uiten lees- en spellingproblemen zich anders. De één heeft bijvoorbeeld veel moeite met lezen maar kan relatief goed spellen, terwijl de ander juist goed kan lezen maar problemen heeft met spellen. En het komt ook voor dat lezen spellen beide erg zijn aangedaan.

Leesproblemen

Een kind met leesproblemen ontwikkelt verschillende strategieën om het lezen makkelijker te maken. Tijdens het lezen gaan ze misschien gokken wat er staat, omdat het ze niet duidelijk is. Dit heet ook wel radend lezen, en leidt doorgaans tot veel fouten, zeker als er hardop gelezen wordt. Andere kinderen gaan juist spellend lezen. Ze lezen letter voor letter, waardoor het tempo erg laag ligt.

Spellingproblemen

Kenmerkend voor kinderen met spellingproblemen is dat ze woorden opschrijven zoals je ze hoort. Ze zouden 'dyslexie' bijvoorbeeld schrijven als 'disleksie'. Ze weten niet hoe ze bepaalde letters of lettercombinaties moeten schrijven, en halen snel letters door elkaar. Ook tweetekenklanken, zoals de /ui/, /eu/ en /au/, vinden ze lastig.

Kenmerken

Heb je het vermoeden dat je kind moeite heeft met lezen en spellen? Dit uit zich vaak al op vroege leeftijd. Let bijvoorbeeld eens op de volgende dingen:

  • Je kind leest langzamer dan leeftijdsgenootjes, spelt de woorden letter voor letter, en/of maakt veel fouten;
  • Je kind heeft moeite met het herkennen van letters en klanken en kan geen onderscheid maken;
  • Je kind heeft moeite met het opschrijven van letters en klanken en schrijft deze bijvoorbeeld vaak gespiegeld op;
  • Je kind haalt woorden door elkaar die op elkaar lijken;
  • Je kind heeft veel tijd nodig om op woorden te komen;
  • Je kind probeert lezen te vermijden;
  • Je kind vindt het moeilijk om spellingregels aan te leren.

Logopedie

Logopedie kan je kind helpen bij lees- en spellingproblemen. Hoe eerder de interventie, hoe beter. Hoewel je kind pas in groep 3 actief leert lezen en spellen, kunnen logopedisten al in groep 2 met je kind aan de slag. Dit legt een goede basis voor groep 3 en is ook nog eens goed voor het zelfvertrouwen. Een zeer effectieve methode is Taal in Blokjes. Hiermee leren kinderen woorden in klankbeelden. Ze verdelen de woorden eerst in klankwoorden en 'blokken' de woorden daarna. Iedere soort klank heeft zijn eigen kleur, waardoor kinderen heel precies leren hoe een woord is opgebouwd. Ook kunnen ze spellingregels op de blokjes toepassen.

Logopediepraktijk Marisplein

Bij Logopediepraktijk Marisplein pakken we de behandeling van lees- en spellingproblemen methodisch aan met onder andere Taal in Blokjes, maar ook met de KweC methodiek en Acoustic Pioneer. Door jouw kind te helpen met lezen en spellen verbetert ook de concentratie, de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van het wereldbeeld. Heb je het idee dat jouw kind baat zou hebben bij logopedie, of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op, we vertellen je graag meer.