Stotteren bij jonge kinderen: dit kun je doen

Stotteren bij jonge kinderen: dit kun je doen

Wanneer je kind tussen de 2 en 5 jaar is, maakt zijn taal- en spraakontwikkeling een enorme verandering door. Dit kan (een periode van) onvloeiendheden tot gevolg hebben. Je kindje kan bijvoorbeeld gaan stotteren. Dit is een normale ontwikkeling. Maar als het stotteren aanhoudt, is er misschien meer aan de hand. Wat kun je doen als ouder?

stotteren

Oorzaken

Spreken is een complexe vaardigheid. Gevoelens en ideeën moeten worden 'vertaald' naar woorden. Er zijn wel meer dan honderd spieren nodig die op het juiste moment de juiste beweging moeten maken om deze woorden uit te kunnen spreken. Coördinatie en timing zijn dus essentieel. Soms ontstaan hier problemen die zich uiten in onvloeiendheden. Dit kan onderdeel zijn van de reguliere taalontwikkeling van een kind. Bij ongeveer 75 procent van de kinderen verdwijnt stotteren zonder behandeling na twee of drie jaar. Maar soms is dit niet het geval. Sommige kinderen hebben in meer of mindere mate aanleg voor stotteren. Dit wordt versterkt door uitlokkers als spanning, irritatie, prestatiedruk, nervositeit en veranderingen in of van de omgeving.

Soorten stotteren

Iedereen stottert op zijn eigen manier. Wanneer een kind doorheeft dat hij stottert, zal hij proberen het te voorkomen en de woorden met extra kracht produceren. Maar dit leidt tot spanning en blokkades. Ook kan een kind 'bevriezen' of ervoor kiezen om andere woorden te gebruiken. Over het algemeen zijn er vier manieren van stotteren:

  • Herhalingen ('k-k-k-k-oud')
  • Verlengingen ('gggggggoed')
  • Blokkades ('p.....otlood')
  • Vermijding ('ka-ka-ka....stuk')

Wat kun je doen?

Het is belangrijk om als ouder voorzichtig met een stotterend kind om te gaan. Een aantal tips en adviezen:

  • Laat je kind rustig uitpraten. Probeer hem niet te 'sturen' door te vragen om rustig adem te halen of opnieuw te beginnen. Dit legt je kind extra druk op en heeft hem het gevoel dat hij iets niet goed doet, waardoor het stotteren juist verergert. Stotteren is niet erg!
  • Stel niet te veel vragen wanneer je kind praat. Kinderen praten makkelijker wanneer ze niet telkens worden onderbroken.
  • Wees geduldig en laat aan je kind merken dat je de tijd hebt om te luisteren.
  • Zorg voor een rustige omgeving waarin je kind genoeg kan slapen uitrusten en ontspannen.
  • Geef zelf het goede voorbeeld door rustig te praten en regelmatig adempauzes te nemen.
  • Luister naar wat je kind vertelt en niet naar hoe je kind dit vertelt.

Logopedie

Maak je je zorgen over het gestotter en de spraakontwikkeling van je kind? Dan kun je de ScreeningsLijst Stotteren invullen. Als er meer dan 11 punten worden gescoord, dan heeft je kind baat bij logopedie. Zelf behandelen we bij Logopediepraktijk Marisplein geen stotteren. Wél kunnen we een eerste observatie of onderzoek doen om te bepalen of doorverwijzing naar een gespecialiseerde stotterpraktijk zinvol of noodzakelijk is. Hier wordt gekeken naar de oorzaak van het stotteren. Door middel van spelletjes krijgt je kind technieken aangeleerd om vloeiende spraak te stimuleren. Ook krijg je als ouder adviezen waarmee je kunt helpen om het stotteren van je kind op te lossen.